STRONA PROJEKTU EFS

Kursy kwalifikacji zawodowych w zawodach związanych z inteligentną specjalizacją na Mazowszu

Program uzyskania kwalifikacji zawodowych w obszarze ICT u osób po 18 roku życia z województwa mazowieckiego

O projekcie

Projekt pn. „KURSY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAWODACH ZWIĄZANYCH INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ NA MAZOWSZU” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji w zawodach związanych z inteligentną specjalizacją na Mazowszu przez 56 osoby dorosłe w tym 28 kobiet i 28 mężczyzn, mieszkańców woj. mazowieckiego w okresie realizacji projektu.

Formy wsparcia

Projekt obejmuje kursy kwalifikacji zawodowych:

TECHNIK INFORMATYK

E.12: Montaż, eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Program:

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Naprawa komputera osobistego oraz:

Efekty kształcenia wspólne: BHP, Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów.

Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego:          Systemy operacyjne, Sieci komputerowe, Witryny, Aplikacje internetowe, Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.

Łącznie 410 godzin.

Zajęcia będę odbywały się w grupach 20sto osobowych, w weekendy i/lub popołudniami w Warszawie lub w  innym miejscu, gdzie zbierze się grupa.

Kursy kończy egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje w danym zawodzie. Egzamin będzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje będzie Zaświadczenie wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami

Program:

Projektowanie, wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi oraz:

Efekty kształcenia wspólne:   BHP,  Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów

Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego: Systemy operacyjne, Sieci komputerowe, Witryny, Aplikacje internetowe, Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.

Łącznie 371 godzin.

Zajęcia będę odbywały się w grupach 20sto osobowych, w weekendy i/lub popołudniami w Warszawie lub w  innym miejscu, gdzie zbierze się grupa.

Kursy  kończy egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje w danym zawodzie. Egzamin będzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje będzie Zaświadczenie wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Program:

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Tworzenie aplikacji internetowych oraz:

Efekty kształcenia wspólne: BHP,  Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów

Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego: Systemy operacyjne, Sieci komputerowe, Witryny, Aplikacje internetowe, Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.

Łącznie 449 godzin.

Zajęcia będę odbywały się w grupach 20sto osobowych, w weekendy i/lub popołudniami w Warszawie lub w  innym miejscu, gdzie zbierze się grupa.   

Kursy  kończy egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje w danym zawodzie. Egzamin będzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje będzie Zaświadczenie wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

TECHNIK TELEINFORMATYK

E.15: Uruchamianie oraz utrzymanie terminali, przyłączy abonenckich

Program:

Uruchamianie, utrzymanie systemów komputerowych

Uruchamianie, utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

Uruchamianie, utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych oraz       

Efekty kształcenia wspólne: BHP,  Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów

Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego: Elektrotechnika i elektronika, Technologie elementów teleinformatycznych, Systemy teletransmisyjne, Komputerowe wspomaganie projektowania, Pomiary elektryczne, elektroniczne, Systemy komputerowe

Łącznie 521 godzin

Zajęcia będę odbywały się w grupach 20sto osobowych, w weekendy i/lub popołudniami w Warszawie lub w  innym miejscu, gdzie zbierze się grupa.   

Kursy kończy egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje w danym zawodzie. Egzamin będzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje będzie Zaświadczenie wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

wARUNKI UCZESTNICTWA

  • dorośli (18+) skończone 18 lat życia
  • mieszkańcy województwa mazowieckiego
  • zgłaszający z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji

Priorytetowo traktowane będą osoby, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na:

  • wiek - osoby po 50 roku życia
  • brak / niskie / nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacje zawodowe
  • niepełnosprawność
  • zamieszkanie - mieszkańcy wsi
ROZMIAR CZCIONEK
KONTRAST